ILUSTRACJA DLA DOROSŁYCH / ILLUSTRATION FOR ADULT

Projekt okładki oraz ilustracji (tu 3 z 7) / Project book cover and illustrations (here 3 from 7)

ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI “MIĘDZYMORZE” Z. SZCZERKA