ILUSTRACJA DZIECIĘCA / ILLUSTRATION FOR CHILDREN

ILUSTRACJE DO WIERSZA “KOZIOŁKI PANA ZEGARMISTRZA” WANDY CHOTOMSKIEJ / ILLUSTRATION FOR POEM “WACHTMAKER’S GOATS” BY WANDA CHOTOMSKA

ILUSTRACJE DO CZĘŚCI AUTORSKIEGO KOMIKSU O STRAJKU WRZESIŃSKIM / ILLUSTRATION PART OF COMICS ABOUT REBEL IN WRZESNIA (HISORICAL THEME)

ILUSTRACJE DO AUTORSKIEJ BAJKI JOANNY SIEROTY “O JAMNIKU KTÓRY MYŚLAŁ, ZE JEST GĄSIENNICĄ” / ILLUSTRATION FOR STORY “ABOUT DOG WHO THINK TO BE CATERPILLAR”

KOSMOS / COSMOS